Projektet

PROJEKTET


Spor i Keramikken & Keramiske Profiler er et mangeårigt forskningsprojekt, der kortlægger og beskriver feltet af danske keramikere og andre aktører, der har arbejdet med keramik inden for en tidshorisont på de seneste godt 100 år.


Målet er at fastholde dansk keramisk historie og dens mangfoldighed. Projektet er igangsat med støtte fra Ny Carlsbergfondet og i samarbejde med Forlaget Rhodos og gennemføres med anbefaling fra CLAY Keramikmuseum Danmark. 


Projektet favner to dele:


Spor i Keramikken med signaturer og mærker sat på keramikken

Keramiske Profiler med biografiske data om de enkelte aktører


Der er tale om keramik bredt set, f.eks. hvad angår materialer og teknikker. Materialeviften omfatter bl.a. stentøjsler, lertøjsler og porcelænsler, mens de anvendte teknikker er f.eks. modellering, drejning og støbning. Mangfoldigheden gælder også smagspræferencer og genstandstyper, og der er beskrivelser af både unika og seriel keramik, pragtstykker og mere ydmyge emner, daglig brugskeramik, pyntegenstande samt skulpturer og relieffer, herunder offentlige udsmykninger.


Helt centralt er spændvidden i aktørgruppen, der inkluderer designeren, pottemageren, keramikeren, jydepottekonen, billedhuggeren, billedkunstneren der f.eks. dekorerer krukker eller arkitekten som designer et stel for blot at nævne nogle.


Fælles for aktørerne er, at de arbejder eller har arbejdet med leret med salg for øje og har solgt. Opfyldes dette må det betyde, at køber tillægger keramikken en værdi, f.eks. en æstetisk, funktionel, sjov, dekorativ og/eller investeringsmæssig værdi.


Det er gratis at blive beskrevet, og der er mulighed for korrektur før offentliggørelse.