Front


CLAY INDEX - Spor i Keramikken & Keramiske Profiler - er et videns- og oplevelsesværk om dansk keramik og menneskene bag.

 

Forskningsprojektet spænder fra 1880'erne til 2010'erne og favner over 6.800 tekst-profiler om personer og virksomheder, over 32.000 genstands- og personfotos samt over 15.000 signaturer.   

Finn Cavling Clausen

Tid


Fra 1880'erne med

kunstnerkeramikken til 2010'erne.


Lea-Mi Engholm, Talisman - magiske objekter, foto Ole Akhøj

Hvad 1


FLADE: Til gulv, til bord, til væg, til loft.


FELT: Håndværk – kunst - kunsthåndværk – kunstindustri - design.


MATERIALE: Stentøj – lertøj – porcelæn -

raku – og de mange øvrige.Svend Nielsen - Bornholm

Hvem


Keramikeren, pottemageren, billedhuggeren, billedkunstneren, jydepottekonen, arkitekten, designeren, tegneren, multikunstneren ... m.fl.


Dorte Visby, Portal

Hvad 2


TYPE: Fra miniaturer til monumentale skulpturer.

Fra undseelige og uundværdlige hverdagsemner til

beundrede pragtstykker.


RUM: Fra inde til ude.

Fra landbohjemmet til dronningens

gemakker.

Fra private til offentlige værker.

PROJEKTET


Clay Index  handler om danske keramikere og andre, der har udført keramik i årene 1880'erne til 2010'erne. Det består af to dele : Spor i Keramikken med signaturer og mærker sat på keramikken og Keramiske Profiler med biografiske data om de enkelte aktører. Bag ligger over 20 års grundforskning, der blev igangsat med støtte fra Ny Carlsbergfondet.


Der er tale om keramik i bred og mangfoldig forstand, f.eks. hvad angår tider, materialer og teknikker.  Materialeviften omfatter bl.a. stentøjsler, lertøjsler og porcelænsler, mens de anvendte teknikker er f.eks. modellering, drejning og støbning.


Mangfoldigheden gælder også smagspræferencer og genstandstyper, og der er beskrivelser af både unika og seriel keramik, pragtstykker og mere ydmyge emner, daglig brugskeramik, pyntegenstande samt skulpturer og relieffer, herunder offentlige udsmykninger.


Helt centralt er spændvidden i aktørgruppen, der inkluderer designeren, pottemageren, keramikeren, jydepottekonen, billedhuggeren, billedkunstneren der f.eks. dekorerer krukker eller arkitekten som designer et stel for blot at nævne nogle.


Fælles for aktørerne er, at de har udført keramik med salg for øje og har solgt. Opfyldes dette må det betyde, at køber tillægger keramikken en værdi, f.eks. en æstetisk, funktionel, dekorativ og/eller investeringsmæssig værdi.  Og i dét tilfælde hører keramikken med til vores fælles historie og dermed Clay Index.

Ane Maria & Annimi Holst-Schmidt -   keramiklinien@gmail.dk